lauri@blocreative.fi
Soita matalalla kynnyksellä

Puhelimeen vastaa Lauri ja hän on kuulemma mukava.

Lähetä sähköpostia

Jännittääkö soittaminen? Ei se mitään, niin meitäkin. Lähetä sähköpostia, kun asiasi ei ole niin kiireellinen. Vastaamme 24 tunnin kuluessa saapuneesta viestistä.

Varaa etätapaaminen

Tavataanko vaikka nyt? Varaa tästä 15-minuutin mittainen etäpalaveri ja ratkotaan ongelmat heti.

Miten brändäys ja markkinointi eroavat?

Termit ovat siitä erikoisia, että ne menevät välillä sekaisin ammattilaisillakin. Kummatkin pelaavat samassa joukkueessa tavoitellen samaa asiaa, mutta eri lähtökohdista. Tässä artikkelissa tarkastellaan syvällisesti mitä eroa näillä kahdella termilla ihan oikeasti on.

Brändi ja brändäys

"Brändi on nimi, termi, design, symbolitai mitä tahansa muu ominaisuus, joka erottaa toisen yrityksen tai myyjän tuotteet tai palvelut muista."

"Brändäys on arkkitehtuuria ja hallinnointia. Sen avulla huolehditaan ja hallinnoidaan asiakkaalle välittyvää yrityksen syvempää tarkoitusta ja asiakaskokemusta tietoisesti."

"Brändi on lupaus. Se on lupaus, jonka yrityksen on pidettävä alusta loppuun saakka. Se on lunastettava jokaisessa asiakaskokemuksessa, tuotteessa, palvelussa, yrityksen sisällä tapahtuvissa päätöksissä ja sidosryhmien interaktioissa"

Markkinointi

"Markkinointi määrittää missä, miten ja milloin brändi mainostaa tuotteitaan ja palveluitaan kohderyhmälleen markkinoilla."

Toisin sanoen, brändäys on olemassa olevan brändin tietoista ja jatkuvaa hallinnointia, jonka avulla yritys, tuote tai palvelu saadaan erottumaan kilpailijoista. Markkinointi on keinot, taktiikat, kokeilut ja strategiat, joiden avulla brändiä mainostetaan ennalta määrätyissä paikoissa, ennalta määritettyinä aikoina. Nyt kun tiedämme mitä eroa brändillä, brändäyksellä ja markkinoinnilla on, voimme sukeltaa hieman syvemmälle.

6 tekijää, jotka erottavat brändäyksen ja markkinoinnin toisistaan

"Brändäys on mitä ja miksi. Markkinointi on miten."

Brändäys keskittyy siis siihen mikä se tuote tai palvelu on, miksi sen pitäisi kiinnostaa ketään, mitä arvoa se tuo ostajalle, ja niin edelleen. Brändäyksen avulla pyritään myös vastaamaan miksi kukaan olisi tarjoamastamme tuotteesta tai pavelusta kiinnostunut. Markkinointi puolestaan keskittyy siihen miten tätä tuotetta tai palvelua mainostetaan.

"Brändäys on pitkäaikainen sijoitus. Markkinointi on lyhytaikainen sijoitus."

Brändäys keskittyy pitkän aikavälin hyötyihin. Sen tarkoituksena on tehdä pysyvä muisti- ja tunnejälki asiakkaiden mieleen. Sen avulla rakennetaan pitkäkestoista arvoa paitsi yritykselle itselleen, myös yrityksen sidosryhmille ja asiakkaille. Brändityö tehdään oletusarvolta kestämään ikuisesti. Pitkän aikavälin hyödyt ovat muun muassa kasvava liikevaihto, tunnettuus, yrityksen markkina-arvo, mahdollisuus korkeampaan hinnoitteluun, mielipidejohtajuus, ja niin edelleen.

Markkinoinnissa puolestaan on kyse välittömästä hyödystä. Sen avulla pyritään saamaan välitöntä hyötyä yritykselle pääsääntöisesti liikevaihtona suhteessa kulutettuun markkinointibudjettiin.

"Brändäys on makro. Markkinointi on mikro."

No mitä ihmeen korporaatio bullshittiä nämä mikro ja makro termit nyt oikein ovat? Makrolla tarkoitetaan suurta ja mikrolla tarkoitetaan pientä.

Tässä yhteydessä näillä tarkoitetaan sitä, että brändäyksessä on kyse suuresta kuvasta ja markkinoinnilla pienemmästä. Brändäys on pitkän aikavälin työtä, jota hallinnoidaan ja seurataan aktiivisesti koko organisaation sisällä ja ulkona. Sen avulla tavoitellaan suuria pitkän aikavälin hyötyjä. Markkinointi puolestaan keskittyy pienempiin asioihin, kuten nopeisiin lisämyynteihin ja asiakkaiden välittömään aktivointiin.

"Brändäys on strategista. Markkinointi on taktista."

Kuten jo moneen kertaan mainittu, brändäyksellä tavoitellaan pitkän aikavälin hyötyjä. Sen avulla kuljetaan kohti yrityksen omaa pohjantähteä. Minne olemme menossa, mihin asioihin haluamme vaikuttaa, miltä yrityksemme ja liikevaihtomme näyttää +5 vuoden kuluttua, miten positioimme yrityksemme markkinatilaan suhteessa kilpailijoihimme? Brändäys on strategista ja hyvin harkittua, aktiivista työtä.

Markkinoinnissa puolesetaan keskitytään taktiikoihin, kikkailuun ja kokeiluun. Se on hyvä paikka yritys-erehdys -mentaliteetille. Koska markkinointi on lyhytaikaista, on huomattavasti helpompaa kokeilla jotakin uutta väliaikaisesti ja katsoa kuinka siihen reagoidaan.

"Brändäys tekee asiakkaista uskollisia. Markkinointi saa asiakkaat toimimaan."

Jälleen kerran, brändäys tähtää pitkään aikaväliin. Sen avulla pyritään luomaan asiakasuskollisuutta pitkällä tähtäimellä. Markkinoinnilla puolestaan houkutellaan asiakkaat putiikkiin välittömästi. Sen tarkoituksena on luoda välitön tai mahdollisimman pikainen tarve asiakkaalle hankkia tuote tai palvelu.

"Brändäys määrittää yrityksen, tuotteen tai palvelun arvon. Markkinointi kaupallistaa arvon."

Brändäyksen avulla pyritään saamaan asiakas samaistumaan ja tuntemaan. Se vastaa asiakkaan puolesta kysymyksiin, kuten; "miksi tämä on minulle tärkeä?", "minkä tunteen tämä minussa herättää?, "miksi koen tämän tuotteen tai palvelun muita paremmaksi?". Brändäyksen avulla asiakas saadaan toimimaan brändilähettiläänä, joka kertoo siitä ystävilleen, tutuilleen, liikekumppaneilleen, sukulaisilleen ja niin edelleen.

Markkinointi puolestaan pyrkii kaupallistamaan tuotteen tai palvelun.

Nyt tiedät mitä eroa brändillä, brändäyksellä ja markkinoinnilla on. Kuten alussa totesimme, brändäyksellä ja markkinoinnilla on samanlaiset tavoitteet, mutta eri lähtökohdista. Yritys ei toimi ilman brändäystä eikä ilman markkinointia. Kummankin osa-alueen on oltava kunnossa, jotta yritys voi saavuttaa todellisen potentiaalinsa.

Miten tahtoisit edetä?